8สัญญาณเตือน...คุณกำลังมีอาการเหล่านี้หรือไม่

  • ปวดหลัง ปวดบั้นเอว
  • ปัสสาวะผิดปกติ
  • ปัสสาวะเป็นเลือด
  • ปัสสาวะน้อยลง
  • ปัสสาวะบ่อย
  • ปัสสาวะเป็นฟองมาก
  • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ซีด
  • มีอาการบวมทั้งตัว
  • ความดันโลหิตสูงมากๆ

ถ้าคุณกำลังพบกับปัญหาเหล่านี้อยู่นั้น เราสามารถช่วยคุณได้…